Book
FREE
ONLINE
trial
class
NOW

Online Swedish Language Level Test Total tests taken so far: 10319. Average score: 32/70

This test is designed to assess your present :Language level. Choose the best answer for each question. Please do not guess as it might negatively influence your result. If you are unsure, please select "I Don't Know". You can choose to take a minimum of 10 questions and a maximum of 70 questions, it’s up to you. The results will be based on how many questions you take (in groups of 10 questions).

Read more about our language levels.

1. Jag ______ Roland.
sju
heter
namn
säger
I don't know
2. Han ________ 25 år gammal.
är
har
vara
tåg
I don't know
3. Jag ______________ din nya bil igår?
såg
ser
se
. sett
I don't know
4. Maria __________ frukost varje morgon.
ätit
åt
äter
har ätit
I don't know
5. ______________ jobbar du?
vilket
var
vart
daghem
I don't know
6. ______________ ska ni åka i sommar? - Till Paris!
vart
var
vad
vilka
I don't know
7. Staffan ______________ skridskor i morgon på gymnastiken.
åka
säljer
ska åka
åkte
I don't know
8. Det är synd att vi inte kan hjälpa er.
vi kan tyvärr inte hjälpa er
de tar min åsikt att vi inte kan hjälpa er
det är säkert att vi inte kan hjälpa er
jag tycker att vi kan inte hjälpa er
I don't know
9. Var bor ______________ systrar nuförtiden?
din
ditt
de
dina
I don't know
10. Hur säger man 16:40 på svenska?
sjutton minus tjugo
tjugo i fem
forttio minuter över sju
nitton
I don't know