Book
FREE
ONLINE
trial
class
NOW

Online Polish Language Level Test Total tests taken so far: 4901. Average score: 25/70

This test is designed to assess your present :Language level. Choose the best answer for each question. Please do not guess as it might negatively influence your result. If you are unsure, please select "I Don't Know". You can choose to take a minimum of 10 questions and a maximum of 70 questions, it’s up to you. The results will be based on how many questions you take (in groups of 10 questions).

Read more about our language levels.

1. ________ Dobry!
Wieczór
Dzień
Cześć
Jaki
I don't know
2. Jak ma pan na imię?
‘Jacek’
‘W Krakowie’
‘Dobrze’
‘Do widzenia!’
I don't know
3. Jestem ________.
Polakiem
Polak
Polka
Polski
I don't know
4. Gdzie pani mieszka?
‘21 lat’
‘Agnieszka’
‘w Warszawie’
’Jutro’
I don't know
5. Nie rozumiem, proszę ______!
powtórzyć
jak się masz
dobrze
przepraszam
I don't know
6. ______ ma pan lat?
Kiedy
Kto
Gdzie
Ile
I don't know
7. ______ 21 lat.
Jestem
Jest
Mam
Mieszkam
I don't know
8. Skąd jesteś?
‘W Warszawie.’
‘Do Warszawy.’
‘Z Polski.’
‘Na uniwersytecie Śląskim.’
I don't know
9. To jest _____?
kobieta
kobietą
kobietę
kobiecie
I don't know
10. Jaka dziś pogoda?
‘Jest ciepło I wieje wiatr.’
‘Mam dwa psy.’
‘To jest Ford Mustang.’
‘Mamę, tatę i dwie siostry’
I don't know