Book
FREE
ONLINE
trial
class
NOW

Online Dutch Language Level Test Total tests taken so far: 13008. Average score: 26/70

This test is designed to assess your present :Language level. Choose the best answer for each question. Please do not guess as it might negatively influence your result. If you are unsure, please select "I Don't Know". You can choose to take a minimum of 10 questions and a maximum of 70 questions, it’s up to you. The results will be based on how many questions you take (in groups of 10 questions).

Read more about our language levels.

1. Mijn naam is Pieter. Hoe _________ je?
is
ben
heet
noem
I don't know
2. Hoe _________ ben je? Ik ben 49 jaar.
leeftijd
groot
jong
oud
I don't know
3. Ik heb gisteren een nieuw tijdschrift gekocht. Ik ga hem straks _________ .
lezen
lees
las
gelezen
I don't know
4. Lonneke _________ elke dag drie kopjes koffie.
drinken
drinkt
eet
eten
I don't know
5. Hoe laat is het? Het is _________ . (15.35 uur)
vijftien plus vijfendertig
vijfentwintig voor vier
vijf over half vier
vijfendertig na vijftien
I don't know
6. Mevrouw Jansen, _________ is meneer De Vries.
die
dit
dat
deze
I don't know
7. Ik ga morgen naar het theater. Ik heb het toneelstuk nog niet _________ .
zien
zag
ziet
gezien
I don't know
8. Wanneer is de wedstrijd begonnen?
‘Een half uur geleden.’
‘Een half uur lang.’
‘Over een half uur.’
‘Het begint een half uur geleden.’
I don't know
9. De kinderen _________ Nederlands.
leer
leerde
leren
geleerd
I don't know
10. Wat _________ dat? €35 alstublieft.
kost
leeft
is
betaalt
I don't know